Projekty dofinansowane z Funduszy Europejskich

NOVACODE Sp. z o. o. realizuje projekty dofinansowane z Funduszy Europejskich.

I. pn. „Wdrożenie nowej technologii produkcji paneli z podświetleniem o szerokim zastosowaniu”.

Cel projektu: Projekt dotyczy wytworzenia podświetlanych paneli frontowych zawierających nadrukowane w technologii sitodrukowej wyświetlacze elektroluminescencyjne charakteryzujące się innowacyjnym sposobem podświetlenia, niskim zużyciem energii oraz możliwością wytwarzania na elastycznych i profilowanych powierzchniach.

Planowane efekty: Nowe produkty będą zawierały w swojej strukturze powierzchniowe, elektroluminescencyjne źródło świtała oraz warstwy światłowodowe i refleksyjne do kierowania i wyprowadzanie promieni światła w kierunku krawędzi wycięć.

Wartość projektu: 4 787 100,00 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 2 154 195,00 PLN


II. „FUNDUSZ EKSPORTOWY”

– granty dla MŚP dla województwa kujawsko-pomorskiego” dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Poddziałania 1.5.3.

Wsparcie procesu umiędzynaradawiania przedsiębiorstw

Schemat: Wsparcie MŚP na rynkach międzynarodowych

– projekty grantowe, RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

Dofinansowanie projektu z UE: 28 000 PLN


III. Novacode Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „Rozwój eksportu w firmie Novacode Sp. z o.o. – wejście na nowe rynki: Austrii, Szwecji, Finlandii”.

Cel: zwiększenie poziomu handlu zagranicznego w firmie Novacode Sp. z o.o. i jej ekspansja na rynki zagraniczne Austrii, Szwecji i Finlandii.

Opis przedsięwzięcia: Przedmiotem projektu jest umiędzynarodowienie działalności firmy Novacode Sp. z o.o. i wejście jej na nowe rynki Austrii, Szwecji i Finlandii poprzez udział w zagranicznych targach i wystawach o charakterze międzynarodowym
w charakterze wystawcy. Projekt przewiduje udział w czterech zagranicznych targach międzynarodowych w charakterze wystawcy. Produktem przeznaczonym do internacjonalizacji na rynku docelowym będą etykiety samoprzylepne.

Projekt będzie realizowany w ramach pomocy de minimis w okresie od 01.09.2020 roku do 30.03.2022 roku.

Projekt osiągnie następujące wskaźniki produktu:

  • Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie: 1;
  • Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje: 1;
  • Liczba przedsiębiorstw wspartych w zakresie internacjonalizacji: 1;
  • Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje): 118 782,64 PLN;
  • Liczba zagranicznych targów i wystaw międzynarodowych, w których przedsiębiorstwo wzięło udział w charakterze wystawcy: 4.

Projekt osiągnie następujące wskaźniki rezultatu:

  • Liczba przedsiębiorstw, które weszły na nowe zagraniczne rynki: 1;
  • Liczba zagranicznych kontraktów handlowych zawartych w wyniku realizacji projektu (kryterium C.2): 5
  • Liczba przedsiębiorstw, które wprowadziły zmiany procesowe: 1.

     Wartość projektu: 312 851,89 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 194 069,25 zł

 


IV. Firma Novacode Sp. z o.o. realizuje projekt pt. „Wdrożenie do produkcji innowacyjnych wysoko wyspecjalizowanych etykiet wielowarstwowych typu peel-off ze znacznym ograniczeniem prześwitu na pierwszej stronie w firmie Novacode Sp. z o. o.” finansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Cel projektu: Celem projektu jest wzrost konkurencyjności firmy Novacode poprzez wdrożenie innowacji produktowej w zakresie wysoko wyspecjalizowanych etykiet etykiet peel-off.

Opis przedsięwzięcia: W wyniku realizacji projektu firma będzie mogła zaoferować na rynku znacząco ulepszone produkty – innowacyjne wysoko wyspecjalizowane etykiety wielowarstwowe typu peel-off – tworzone zgodnie
z wymaganiami klienta, bez jakichkolwiek modyfikacji związanych z ograniczeniami technologicznymi. Innowacja jest odpowiedzią na zidentyfikowane zapotrzebowanie rynkowe. Dzięki wdrożeniu innowacji firma zwiększy swoją konkurencyjność na rynku krajowym i zagranicznym.

Zakres rzeczowy projektu: niniejszy projekt polegać będzie nabyciu 2 zespołów drukujących fleksodrukowych wyposażonych w zespoły sita rotacyjnego.

Categories:
EnglishGerman