Projekty dofinansowane z Funduszy Europejskich

NOVACODE Sp. z o. o. realizuje projekty dofinansowane z Funduszy Europejskich

I. pn. „Wdrożenie nowej technologii produkcji paneli z podświetleniem o szerokim zastosowaniu”.

Cel projektu: Projekt dotyczy wytworzenia podświetlanych paneli frontowych zawierających nadrukowane w technologii sitodrukowej wyświetlacze elektroluminescencyjne charakteryzujące się innowacyjnym sposobem podświetlenia, niskim zużyciem energii oraz możliwością wytwarzania na elastycznych i profilowanych powierzchniach.

Planowane efekty: Nowe produkty będą zawierały w swojej strukturze powierzchniowe, elektroluminescencyjne źródło świtała oraz warstwy światłowodowe i refleksyjne do kierowania i wyprowadzanie promieni światła w kierunku krawędzi wycięć.

Wartość projektu: 4 787 100,00 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 2 154 195,00 PLN

II. „FUNDUSZ EKSPORTOWY”

– granty dla MŚP dla województwa kujawsko-pomorskiego” dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Poddziałania 1.5.3.

Wsparcie procesu umiędzynaradawiania przedsiębiorstw

Schemat: Wsparcie MŚP na rynkach międzynarodowych

– projekty grantowe, RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

Dofinansowanie projektu z UE: 28 000 PLN

EnglishGermanEurope