Dofinansowania UE

Projekty dofinansowane z funduszy europejskich

NOVACODE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich:

1. pn. „Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji opasek opakowaniowych”.

Cel projektu:  Projekt polega na realizacji inwestycji technologicznej, w postaci nieopatentowanej wiedzy technicznej, poprzez wdrożenie własnej nowej technologii. W ramach projektu stworzona zostanie baza technologiczna, w tym ciąg technologiczny, w którym zostanie zastosowana nowa technologia co w efekcie umożliwi produkcję nowych wyrobów. Nowa technologia będzie wdrożona na urządzeniach będących w posiadaniu Wnioskodawcy a także na nowych maszynach nabywanych w ramach projektu.

Wartość projektu:   1 767 000,00 PLN

Dofinansowanie projektu z UE:   795 150,00 PLN

2. pn. „Wdrożenie nowej technologii produkcji paneli z podświetleniem o szerokim zastosowaniu”.

Cel projektu: Projekt dotyczy wytworzenia podświetlanych paneli frontowych zawierających nadrukowane w technologii sitodrukowej wyświetlacze elektroluminescencyjne charakteryzujące się innowacyjnym sposobem podświetlenia, niskim zużyciem energii oraz możliwością wytwarzania na elastycznych i profilowanych powierzchniach.

Wartość projektu: 4 787 100,00 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 2 154 195,00 PLN

3. pn. "Fundusz eksportowy"

Granty dla MŚP dla województwa kujawsko-pomorskiego” dofinansowanego z Europejskiego FunduszuRozwoju Regionalnego w ramach Poddziałania 1.5.3.

 

Dofinansowanie projektu z UE: 28 000 PLN

4. "Novacode Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „Rozwój eksportu w firmie Novacode Sp. z o.o. – wejście na nowe rynki: Austrii, Szwecji, Finlandii”.

Cel: zwiększenie poziomu handlu zagranicznego w firmie Novacode Sp. z o.o. i jej ekspansja na rynki zagraniczne Austrii, Szwecji i Finlandii.

Wartość projektu: 312 851,89 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 194 069,25 zł

5. Firma Novacode Sp. z o.o. realizuje projekt pt. „Wdrożenie do produkcji innowacyjnych wysoko wyspecjalizowanych etykiet wielowarstwowych typu peel-off ze znacznym ograniczeniem prześwitu na pierwszej stronie w firmie Novacode Sp. z o. o.” finansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Cel projektu: Celem projektu jest wzrost konkurencyjności firmy Novacode poprzez wdrożenie innowacji produktowej w zakresie wysoko wyspecjalizowanych etykiet etykiet peel-off.

Zakres rzeczowy projektu: niniejszy projekt polegać będzie nabyciu 2 zespołów drukujących fleksodrukowych wyposażonych w zespoły sita rotacyjnego.