Automation

Nicelabel LMS PRO i Enterprise, Bartender Automation i Enterprise

Automation

Opis: Oprogramowanie Nicelabel LMS oraz Bartender Automation powstały w wyniku potrzeby dostosowania istniejących aplikacji firmowych do rosnących wymagań w zakresie znakowania produktów. Oprogramowanie umożliwia budowę aplikacji działających „w tle” i realizujących wydruki etykiet w zdefiniowanych warunkach i w komunikacji ze specyficznymi danymi systemu lub użytkownika. Cechy charakterystyczne oprogramowania to:

  • możliwość uzyskania pełnej integracja z istniejącymi systemami firmowymi
  • praca w tle - wykrywanie i analizowanie funkcji systemów, urządzeń lub użytkowników
  • trigger - automatyczne wykonanie wydruku w przypadku wystąpienia zdefiniowanego działania
  • integracja z systemami SAP, bazami SQL i Oracle
  • zarządzanie użytkownikami i projektami etykiet
  • kontrola wydruków oraz użytkowników
  • wydruki i zarządzanie sprzętem przez sieć w skali globalnej
  • wydruki zdalne przez użytkowników zewnętrznych
Categories:
EnglishGerman