Technologia

Jak zaoszczędzić na odpadach w firmie

Jak zaoszczędzić na odpadach w firmie

PROGRAM ODBIORU PAPIERU PODKŁADOWEGO RafCycle

Jakiego materiału dotyczy?

Jakie niesie korzyści?

  • Redukcja kosztów i opłat za utylizację odpadów
  • Ochrona środowiska poprzez zmniejszenie ilości odpadów, które trafiają na składowiska
  • Zrównoważone wykorzystanie surowców i ograniczenie zapotrzebowania na nowe surowce
  • Pozytywny wizerunek firmy poprzez realne zaangażowanie w kwestie związane z ochroną środowiska i zrównoważonym rozwojem
  • Zwiększenie świadomości ekologicznej i dbałości o środowisko wśród pracowników

Co należy zrobić?

Papier silikonowy składujemy w specjalnych kartonach dostarczonych w ramach RafCycle

Umieszczamy 2 kartony na paletę (min. waga netto odpadu 300kg czystego podkładu).

Każdy karton oklejamy dostarczoną etykietą z kodem QR

Skanujemy kod w aplikacji UPM RafCycle i uzupełniamy wagę palety.

Ważne!!!!  Podkład powinien być czysty, niezadrukowany, niezawilgocony, bez innych odpadów produkcyjnych takich jak gilzy i pozostałości etykiet.

Minimalna ilość odbioru wynosi 3 tony.

Ważne jest uzupełnianie wagi palet w czasie rzeczywistym, ponieważ pozwala to precyzyjnie zaplanować transport. Dzięki temu, przy określonych warunkach logistycznych będzie możliwy odbiór mniejszej ilości palet.