Aktualności

Drukuj Odpowiedzialnie: Wybierz Drukarnie z Certyfikatem FSC®!

Drukuj Odpowiedzialnie: Wybierz Drukarnie z Certyfikatem FSC®!

Czym jest logo FSC® na wielu produktach? Co on oznacza?

FSC® – Pomimo iż widzimy to logo na wielu produktach, często nie zdajemy sobie sprawy co dokładnie się za nim kryje, i dlaczego jest tak istotne zarówno dla producenta, jak i konsumenta.🤔

🌳The Forest Stewardship Council® jest międzynarodową organizacją pozarządową promującą poprawne przyrodniczo, korzystne społecznie i opłacalne ekonomicznie gospodarowanie zasobami leśnymi świata.
🌲FSC określa normy w oparciu o ustalone zasady odpowiedzialnej gospodarki leśnej przy wsparciu interesariuszy środowiskowych, społecznych i gospodarczych. Więcej informacji znaleźć można pod adresem: www.fsc.org

W Novacode od 2018 roku jesteśmy częścią łańcucha dostaw produktów certyfikowanych przez FSC®.

Dlaczego tak mocno akcentujemy ten fakt?

Dlatego, że nie każda drukarnia może drukować etykiety z certyfikatem FSC. ZWRACAMY UWAGĘ! Fakt, że surowiec posiada certyfikat FSC nie oznacza, że wyprodukowana etykieta spełnia warunki certyfikacji! Prawo do drukowania etykiet z tym logo wymaga spełnienia określonych standardów:

– Certyfikacja FSC: Aby móc posługiwać się znakami towarowymi FSC i wystawiać faktury z oświadczeniem o pochodzeniu FSC drukarnia musi uzyskać certyfikat FSC. W tym celu należy spełnić wymogi standardu FSC dla certyfikacji łańcucha dostaw i przejść pozytywnie audyt wykonany przez jednostkę certyfikującą akredytowaną przez FSC.
 

– Przestrzeganie zasad FSC: Drukarnia musi przestrzegać wszystkich wymogów FSC zawartych w standardzie certyfikacji łańcucha dostaw.

– Przestrzeganie stosownych wymagań FSC w zakresie praw pracowniczych

– Zachowanie łańcucha dostaw FSC: Drukarnia musi prowadzić dokładną rejestrację i zarządzanie materiałami drukarskimi surowca certyfikowanego FSC – dotyczy to przede wszystkim pozyskiwania surowca wyłącznie od certyfikowanych podmiotów.

– Posługiwanie się znakami towarowymi FSC: Znaki towarowe FSC (logotypy, nazwa itp.) są prawnie chronione. Aby posługiwać się nimi konieczne jest uzyskanie licencji na korzystanie z nich – taką licencję uzyskują posiadacze certyfikatu FSC oraz posiadacze licencji promocyjnej.