Kategoria: Bez kategorii


REALIZACJA PROJEKTÓW UNIJNYCH

W wyniku realizacji projektu w ramach działania 3.2 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R, Poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne, Programu Operacyjnego Inteligentny rozwój na lata 2014-2020, umowa nr POIR.03.02.02-00-1705/19-00 z dn. 26.07.2019 r. informujemy, że wprowadziliśmy do naszej oferty nowy produkt: Panele frontowe z nadrukowanymi świecącymi strukturami EL.

EnglishGerman