NiceLabel PF in

Opis

NiceLabel PowerForms jest oprogramowaniem oferującym wszystkie możliwości programu Designer Pro, dodatkowo oferując:

  • tworzenie aplikacji dedykowanych dla wybranej branży
  • eliminowanie błędów poprzez tworzenie idywidualnego interfejsu wydruku etykiety
  • funkcjonalność wykorzystującą panele dotykowe komputerów przemysłowych
  • sterowanie oraz odbieranie danych z urządzeń zewnętrznych typu wagi lub sterowniki PLC